Ibland vet jag var jag har mina gränser
De som skiljer mig från andra människor

Du får komma mig ganska nära
Du får inte veta något om mig
Du kan få veta vad jag gjorde i helgen
Du kan få höra mina innersta hemligheter

Nej, förresten, det kanske ingen får
Finns det ingen som får?

Är det bra att ha helt egna hemligheter?
Som ingen annan vet. Alls.

Hemligheter skyddar mig
Så länge det finns något som bara jag vet
så har jag åtminstone den gränsen kvar

Men hemligheterna kan bli en börda
utan att man ens märker nåt
Först när man börjar berätta

Trevande, ledtrådar, med försiktighet
När man märker att någon tar emot
att någon kan bevara och vårda
så kan det plötsligt bli en lättnad

Någon annan vet vem jag är
delar mina hemligheter
eller några av dem

Det går att flytta sina gränser
om man är försiktig