Stolt
Jag är stolt
Får jag vara stolt?

Är det okej att vara stolt när man når sina mål?
Är det okej att säga att man är det?
Får man ens nå mål? Eller måste det alltid finnas lite kvar att göra?

Blygsamhet. Falsk blygsamhet?
Eller bara ännu ett sätt att skydda sig själv?

Min stolthet gör mig sårbar
Om jag visar min stolthet
så visar jag samtidigt en del av min sårbarhet

Att jag är stolt betyder att jag har kämpat
Att jag har kämpat betyder att det inte var lätt
och det som inte är lätt
vill jag inte visa dig.