Att ha känslorna nära
har varit spännande
roligt och utmanande

Så länge det mesta var bra

Idag är det svårare
Känslorna är fortfarande nära
men de är mörkare
svårare, tyngre

Jag hade glömt dem
Min känsloresa har
varit lite euforisk
inte tänkte jag på
mörkret

Men nu är det här
och jag måste bestämma mig
Stänga in eller släppa ut?